Warning: The magic method GrandPrixCore\CPT\PostTypesRegister::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/pochron/propepe.pl/public_html/wp-content/plugins/grandprix-core/post-types/post-types-register.php on line 30

Warning: The magic method GrandPrixInstagramApi::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/pochron/propepe.pl/public_html/wp-content/plugins/grandprix-instagram-feed/lib/grandprix-instagram-api.php on line 71

Warning: The magic method GrandPrixTwitterApi::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/pochron/propepe.pl/public_html/wp-content/plugins/grandprix-twitter-feed/lib/grandprix-twitter-api.php on line 95

Warning: The magic method GrandPrixCore\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/pochron/propepe.pl/public_html/wp-content/plugins/grandprix-core/lib/shortcode-loader.php on line 28

Warning: The magic method GrandPrixInstagram\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/pochron/propepe.pl/public_html/wp-content/plugins/grandprix-instagram-feed/lib/shortcode-loader.php on line 28

Warning: The magic method GrandPrixTwitter\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/pochron/propepe.pl/public_html/wp-content/plugins/grandprix-twitter-feed/lib/shortcode-loader.php on line 28
Polityka prywatności – ProPEPE.pl

Polityka prywatności

Właścicielem niniejszej witryny internetowej propepe.pl („Witryna”) jest firma Paweł Pochroń z siedzibą przy ul. Sucha 40/29, 41-200 Sosnowiec. Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6442987383.
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie jest Paweł Pochroń z siedzibą przy ul. Sucha 40/29, 41-200 Sosnowiec.
Ujawnione w nich dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z realizacją określonej usługi, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonego wniosku. Bez Państwa zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne dla skorzystania z określonej usługi.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana.
Bezpieczeństwo
Zadaniem naszej firmy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej Witryny. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat użytkownika naszej Witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Jego życzeniem.
Jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy?
Wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem, głównie poprzez formularze kontaktu umieszczone na stronie. Formularze dają możliwość bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Państwem poprzez łącza internetowe, co w dużej mierze skraca czas naszej reakcji na sygnały z Państwa strony. Zebrane dane wykorzystywane są jedynie do indywidualnych kontaktów z osobą udostępniającą „Kontakt” do siebie.
Linki do innych witryn
Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Witryny oraz oferowanych przez firmę Paweł Pochroń produktów. Na Witrynie znajdują się przekierowania do innych serwisów internetowych, za które firma Paweł Pochroń nie ponosi odpowiedzialności, dlatego też, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z tych serwisów.
Warunki korzystania z Witryny
Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Paweł Pochroń, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.
Wyłączenie odpowiedzialności
Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Firma Paweł Pochroń nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Firma Paweł Pochroń nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. W żadnym wypadku Firma Paweł Pochroń, spółki powiązane z firmą Paweł Pochroń ani też partnerzy, agenci lub pracownicy firmy Paweł Pochroń lub spółek powiązanych z firmą Paweł Pochroń nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Firma Paweł Pochroń zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.

PROPEPE.PL

Organizujemy szkolenia z zakresu pilotażu rajdowego, a także szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym – “Bezpieczny Dzieciak“

KONTAKT

ul. Sucha 40/29, 41-200 Sosnowiec
+48 501 558 774
codrive@propepe.pl
bezpiecznydzieciak@propepe.pl